Ogólne warunki sprzedaży (OWS) dostępne są tutaj:

OWS

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez SARNOX Piotr Sarnowski RODO:

RODO?

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie „RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z wejściem nowych przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych dokonaliśmy stosownych zmian w naszym regulaminie.

Dane osobowe? Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.Dane przetwarzane przez SARNOX Piotr Sarnowski to np.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Cel przetwarzania danych? Dane osobowe przetwarzane są w celu sprzedaży oraz na potrzeby bieżącego kontaktu. Będą przetwarzane tak długo, jak długo będą niezbędne do realizacji tych celów, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Sprzeciw można wyrazić wysyłając maila na adres malgorzata@sarnox.pl, wykorzystując prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto można wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych: Administratorem Twoich danych jest SARNOX Piotr Sarnowski o numerze NIP 8671284164 z siedzibą w ul. Spółdzielcza 3B, 37-415 Zaleszany, e-mail: biuro@sarnox.pl, malgorzata@sarnox.pl.

Pod drugim adresem możesz również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Pamiętaj, że zawsze troszczymy się o bezpieczeństwo Twoich danych!


Copyright ⓒ 2016 Sarnox - Wszelkie prawa zastrzeżone